Virus filters at Vevar GP sow farmVirus Filters at Vevar GP sow farm - loading dock/rampVirus filters attached to excisting pig farmPrefilter in front of main filter IMG_5178Virus filters attached to excisting pig farm-inside view main filters

VIRUS FILTRATIE TEGEN PRRS, Mycoplasma en andere via lucht overdraagbare ziekten

Virusfiltratie in moderne varkenshouderijen is een must om via lucht overdraagbare virussen te stoppen. PRRS-filtratie verdient zich snel terug door het reduceren van het aantal entingen dat benodigd is op het bedrijf en door de produktie van meer en gezondere biggen. Naast toepassing op KI stations en zeugenbedrijven vinden de filters ook hun weg in de pluimveehouderij.

Virus filtration is a must do to stop air born deceases getting into modern pig houses. Investments in PRRS-filtration have a short payback time as the number of vaccinations can be less and number of produced piglets is likely to rise. Healthier piglets at the end are easier to sell and to ask a good price for. Following boar studs more and more sow farms invest in filters and even in the poultry industry filters find their way. 

Klik op Blog voor alle info m.b.t. virusfilters / Click on Blog for all info on virus filtration

                                                                                                                  info@alcet.com