Ziekten liggen op de loer / Deseases around the corner


BOERDERIJ 98 — no. 52 (24 september 2013) Ziekten liggen op de loer

Artikel van René Stevens in de Boerderij van 24 september 2013. Mooie situatieschets van alle actuele dierziekten in de wereld. "Vanuit verschillende kanten bedreigen bacteriën en virussen de gezondheid van de Nederlandse varkenshouderij. Voor een aantal geldt code rood

Article by René Stevens in the dutch magazine Boerderij dated 24th september 2013. Nice overview of all current animal deseases imposing threats on the Dutch (and European) pig industry.

                                                                                                                  info@alcet.com