Laatste stal GP bedrijf krijgt Clarcor Virus Filters / Last building GP Farm to get Clarcor Virus Filters

140409-Vevar - 7195

Vandaag - zondag 13 april - is de laatste stal op het geheel gerenoveerde top-/subfokbedrijf van Gebr. Van der Velden ontsmet en uitgerookt. In de komende dagen zullen de eerste dieren worden opgelegd in de met Clarcor virus filters voorziene stal. De stal zal dienen als opfokstal t.b.v. de eigen vermeerderingsbedrijven van Vevar.

Today - Sunday 13th of April - the last building on the fully renovated GP farm of the Van der Velden brothers has been desinfected and smoked out. In the coming days the first animals will enter this building that has been equiped with Clarcor Virus filters. These animals will serve as parents stock on the multiplication farms of Vevar itself. 


                                                                                                                  info@alcet.com