Gezonde varkens leveren veel op / Healthy pigs bring a lot

Gerrit Bronsvoort in het blad V-focus van oktober 2013 over echt gezonde varkens: „Wij ontvangen een toeslag voor onze biggen van gemiddeld 8 euro op de Weser-Ems-notering. En de dierenartskosten liggen op 45 tot 50 euro per zeug per jaar (tegenover 120 euro op een conventioneel bedrijf). En vergeet de arbeidsvreugde niet”, beklemtoont Bronsvoort.


                                                                                                                  info@alcet.com