Geen virus komt binnen op nieuwe foklocatie / No virus enters farm

BOERDERIJ 98 — no. 52 (24 september 2013) Geen virus komt binnen op nieuwe foklocatie van der Velden


Artikel van René Stevens in de Boerderij van 24 september 2013 over top- en subfok locatie van de gebroeders Van der Velden te Asten. Dit bedrijf wordt volledig voorzien van virus filters om de kans op ziekteinsleep via de lucht uit te verkleinen. 

Article by René Stevens in the dutch magazine Boerderij dated 24th september 2013. The Van der Velden brothers decided to filter all incoming air in order to maintain the SPF status of their Grand Parent herd. Click on the article to the right in order to see more (article in dutch!)


                                                                                                                  info@alcet.com