Vogelgriepvirus, afgaan op gezond boerenverstand

Ophokplicht, extra hygienemaatregelen en het weren van onnodige bezoekers zijn logische en voor de handliggende maatregelen. Maar wat te doen met alle binnenkomende lucht??? 

"Eric Hubers van boerenorganisatie LTO, zelf ook pluimveehouder, vraagt zich inmiddels af of het virus niet óók via de lucht verspreid kan worden, maar hier zijn geen bewijzen voor”,  op 27 december 2016 in https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/27/zwaarste-uitbraak-vogelgriep-in-jaren-5927348-a1538588

Het staat inderdaad niet onomstotelijk vast dat vogelgriep zich via de lucht verspreidt. Laten we daarom kijken naar de praktijk en afgaan op ons gezonde boerenverstand. 

Kijken we naar de top van de pyramide in de sector, dan weten we dat de pure-lijn bedrijven al jaren lang filters gebruiken om deze dure dieren te beschermen tegen ongewenste ziektekiemen. Ook alle vaccineierenbedrijven zijn naar mijn weten gefilterd. 

Nemen we een kijkje elders in de wereld dan kunnen we melden dat in het Midden Oosten hoge sterftecijfers succesvol aangepakt worden door zowel breeder- als broilerstallen te filteren met Clarcor luchtfilters. Er zijn inmiddels al vele honderden stallen voorzien, en met de groei van de sector in dit deel van de wereld verwachten we nog vele stallen te filteren.

Kijken we nog even naar andere sectoren, dan is in de varkenshouderij inmiddels gebleken dat bedrijven die SPF opstarten, dit ook in intensieve gebieden jaren kunnen blijven (vrij van PRRS, Mycoplasma en griep). Inmiddels hebben we niet alleen de top van de pyramide in de varkenshouderij (KI-stations en subfokbedrijven) voorzien van filters, maar ook (grote) commerciele zeugenbedrijven in Nederland, Duitsland en Belgie. Ook grote hoeveelheden lucht (400.000 m3/h in zomerventilatie, zoals ook voorkomt in de pluimveehouderij) blijken geen probleem. Kijk elders op deze site voor foto’s en voorbeelden. Daarnaast zijn we inmiddels in gesprek met partijen in weer andere sectoren zoals de kalveren- en geitenhouderij, waar de noodzaak tot antibiotica-reductie ook leidt tot het onderzoeken van de mogelijkheden van luchtfiltratie. 

Ook hebben we al eens gerekend aan het filteren van commerciële Nederlandse pluimveestallen. Vragen uit de markt waren aanleiding om te rekenen aan de kosten van het filteren van alle binnenkomende lucht via de warmtewisselaar. Een logische gedachte omdat bij de warmtewisselaar sprake is van een geconcentreerde inlaat. Onder normale omstandigheden bleek de noodzaak om te filteren (en het verwachte economisch gewin) te beperkt om deze gedachte om te zetten in concrete stappen. Tijden van vogelgriep bleken echter ook al in het verleden aanleiding om hernieuwd aanbiedingen te maken. 

Blijft de vraag staan of vogelgriep zich via de lucht kan verspreiden. Zolang hier niet specifiek onderzoek naar gedaan wordt, zullen we deze vraag niet met zekerheid kunnen beantwoorden. Er rest dan niets anders om af te gaan op ervaringen uit de praktijk en afgaan op gezond boerenverstand. 

Neem contact met ons op om voor uw bedrijf de mogelijkheden te bespreken. 

De foto’s hieronder zijn foto’s van een gefilterde opfokstal in Iowa USA.

English summery:

That Bird Flu can be transmitted by air had not been proven. Looking to the top of the pyramide in the industry we nevertheless see that most pure-line farms in dence areas are being filtered. Also all vaccines egg producers are being filtered. Looking at the Middle East we see that filtration succesfully helps bringing mortatlity rates down. In the past we have already calculated for on filtering all in coming air on heat exchangers for poultry houses. In normal times the need to filtered (and the economical benefits) did not proof to justify the investment and therefore we no further action was taken. Bird Flu time already have proven to be reasond to look in to filtering commercial poultry sites in Western Europe and also this time it will. Please contact us if you are interested to know more.

Pictures below are a filtered rearing project in Iowa USA                                                                                                                   info@alcet.com