Geen virus komt binnen op nieuwe foklocatie / No virus enters farm

BOERDERIJ 98 — no. 52 (24 september 2013) Geen virus komt binnen op nieuwe foklocatie van der Velden


Artikel van René Stevens in de Boerderij van 24 september 2013 over top- en subfok locatie van de gebroeders Van der Velden te Asten. Dit bedrijf wordt volledig voorzien van virus filters om de kans op ziekteinsleep via de lucht uit te verkleinen. 

Article by René Stevens in the dutch magazine Boerderij dated 24th september 2013. The Van der Velden brothers decided to filter all incoming air in order to maintain the SPF status of their Grand Parent herd. Click on the article to the right in order to see more (article in dutch!)


Ziekten liggen op de loer / Deseases around the corner


BOERDERIJ 98 — no. 52 (24 september 2013) Ziekten liggen op de loer

Artikel van René Stevens in de Boerderij van 24 september 2013. Mooie situatieschets van alle actuele dierziekten in de wereld. "Vanuit verschillende kanten bedreigen bacteriën en virussen de gezondheid van de Nederlandse varkenshouderij. Voor een aantal geldt code rood

Article by René Stevens in the dutch magazine Boerderij dated 24th september 2013. Nice overview of all current animal deseases imposing threats on the Dutch (and European) pig industry.

„Rigoureuze aanpak PRRS noodzakelijk” / Rigorous approach PRRS required

Gerrit Bronsvoort, Varkens Vakblad-september 2013

Maar… mijn buurman zit vlakbij! Gerrit Bronsvoort in het vakblad Varkens van september 2013 over filtratie: „Dat is natuurlijk een probleem. We zullen in Nederland op veel bedrijven met filters moeten gaan werken. Maar ja, hoor je dan, die werken niet 100 procent! Nee, maar wel voor 99,5 procent! De kans dat je virus binnenhaalt is hierdoor heel erg klein. De kans dat je via transport, kadaverafvoer, mesttransport en personen PRRS binnenhaalt, is duizende keren groter.” Voor hele artikel klik hieronder.


                                                                                                                  info@alcet.com