Bio-security chain in pig farming

"Beelden zeggen meer dan duizend woorden", een gezegde die wat mij betreft zeker opgaat voor het plaatje hieronder. Hang deze op in de kantine en je hebt zeker stof tot praten. Het helpt om alle bedreigingen die op de loer liggen te benoemen en bespreekbaar te maken met het personeel. 

To download and print this useful illustration: click here

„A picture is worth a thousand words”, a saying that is certainly true for below picture. Hang this in the cantine of your farm and you are sure to have many interesting conversations. It helps to address all aspects of bio-security threats, and to discuss them with your employees.  


Laatste stal GP bedrijf krijgt Clarcor Virus Filters / Last building GP Farm to get Clarcor Virus Filters

140409-Vevar - 7195

Vandaag - zondag 13 april - is de laatste stal op het geheel gerenoveerde top-/subfokbedrijf van Gebr. Van der Velden ontsmet en uitgerookt. In de komende dagen zullen de eerste dieren worden opgelegd in de met Clarcor virus filters voorziene stal. De stal zal dienen als opfokstal t.b.v. de eigen vermeerderingsbedrijven van Vevar.

Today - Sunday 13th of April - the last building on the fully renovated GP farm of the Van der Velden brothers has been desinfected and smoked out. In the coming days the first animals will enter this building that has been equiped with Clarcor Virus filters. These animals will serve as parents stock on the multiplication farms of Vevar itself. 


                                                                                                                  info@alcet.com