10de Mestlucht Filter Kast geleverd

Recentelijk leverde we al weer de 10de mestluchtfilterkast. Deze vinding van Marc Megens is door ons in de loop van de tijd verder verbeterd en beschikbaar voor elke varkensboer die geen goed gevoel heeft bij de lucht welke uit de mestwagen ontsnapt als deze op het bedrijf mest komt laden. 


Vogelgriepvirus, afgaan op gezond boerenverstand

Ophokplicht, extra hygienemaatregelen en het weren van onnodige bezoekers zijn logische en voor de handliggende maatregelen. Maar wat te doen met alle binnenkomende lucht??? 

"Eric Hubers van boerenorganisatie LTO, zelf ook pluimveehouder, vraagt zich inmiddels af of het virus niet óók via de lucht verspreid kan worden, maar hier zijn geen bewijzen voor”,  op 27 december 2016 in https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/27/zwaarste-uitbraak-vogelgriep-in-jaren-5927348-a1538588

Het staat inderdaad niet onomstotelijk vast dat vogelgriep zich via de lucht verspreidt. Laten we daarom kijken naar de praktijk en afgaan op ons gezonde boerenverstand. 

Kijken we naar de top van de pyramide in de sector, dan weten we dat de pure-lijn bedrijven al jaren lang filters gebruiken om deze dure dieren te beschermen tegen ongewenste ziektekiemen. Ook alle vaccineierenbedrijven zijn naar mijn weten gefilterd. 

Nemen we een kijkje elders in de wereld dan kunnen we melden dat in het Midden Oosten hoge sterftecijfers succesvol aangepakt worden door zowel breeder- als broilerstallen te filteren met Clarcor luchtfilters. Er zijn inmiddels al vele honderden stallen voorzien, en met de groei van de sector in dit deel van de wereld verwachten we nog vele stallen te filteren.

Kijken we nog even naar andere sectoren, dan is in de varkenshouderij inmiddels gebleken dat bedrijven die SPF opstarten, dit ook in intensieve gebieden jaren kunnen blijven (vrij van PRRS, Mycoplasma en griep). Inmiddels hebben we niet alleen de top van de pyramide in de varkenshouderij (KI-stations en subfokbedrijven) voorzien van filters, maar ook (grote) commerciele zeugenbedrijven in Nederland, Duitsland en Belgie. Ook grote hoeveelheden lucht (400.000 m3/h in zomerventilatie, zoals ook voorkomt in de pluimveehouderij) blijken geen probleem. Kijk elders op deze site voor foto’s en voorbeelden. Daarnaast zijn we inmiddels in gesprek met partijen in weer andere sectoren zoals de kalveren- en geitenhouderij, waar de noodzaak tot antibiotica-reductie ook leidt tot het onderzoeken van de mogelijkheden van luchtfiltratie. 

Ook hebben we al eens gerekend aan het filteren van commerciële Nederlandse pluimveestallen. Vragen uit de markt waren aanleiding om te rekenen aan de kosten van het filteren van alle binnenkomende lucht via de warmtewisselaar. Een logische gedachte omdat bij de warmtewisselaar sprake is van een geconcentreerde inlaat. Onder normale omstandigheden bleek de noodzaak om te filteren (en het verwachte economisch gewin) te beperkt om deze gedachte om te zetten in concrete stappen. Tijden van vogelgriep bleken echter ook al in het verleden aanleiding om hernieuwd aanbiedingen te maken. 

Blijft de vraag staan of vogelgriep zich via de lucht kan verspreiden. Zolang hier niet specifiek onderzoek naar gedaan wordt, zullen we deze vraag niet met zekerheid kunnen beantwoorden. Er rest dan niets anders om af te gaan op ervaringen uit de praktijk en afgaan op gezond boerenverstand. 

Neem contact met ons op om voor uw bedrijf de mogelijkheden te bespreken. 

De foto’s hieronder zijn foto’s van een gefilterde opfokstal in Iowa USA.

English summery:

That Bird Flu can be transmitted by air had not been proven. Looking to the top of the pyramide in the industry we nevertheless see that most pure-line farms in dence areas are being filtered. Also all vaccines egg producers are being filtered. Looking at the Middle East we see that filtration succesfully helps bringing mortatlity rates down. In the past we have already calculated for on filtering all in coming air on heat exchangers for poultry houses. In normal times the need to filtered (and the economical benefits) did not proof to justify the investment and therefore we no further action was taken. Bird Flu time already have proven to be reasond to look in to filtering commercial poultry sites in Western Europe and also this time it will. Please contact us if you are interested to know more.

Pictures below are a filtered rearing project in Iowa USA Filtered gilt transportation trucks from Berdex from Wanroy The Netherlands


Berdex Carrosserie- & Handelsonderneming B.V from Wanroy chooses Clarcor air filters on their gilt transportation trucks when their customers ask for filtration of the incoming air.

Below pictures of: 3 deck bodywork for closed livestocktransport. This body is equipped with a flapdeck, drinkingssytem, GPS/GPRS system, UV- desinfection, filtering of incoming air, heating, an isolated movable roof and a taillift with weighingdevice. The vehicle shall be operated by the company W. Sleegers for their customer Topigs Norsvin.

Hieronder foto’s van o.a.: 3 deks motorwagenopbouw voor gesloten veetransport. Deze opbouw is voorzien van klapvloeren, drinksystemen, GPS/GPRS systeem, UV-desinfectie, filtering ingaande lucht, verwarming, geïsoleerd hefdak en een laadlift met weegschaal. De firma W.Sleegers zal dit voertuig inzetten voor vervoer voor Topigs Norsvin.

For more info on Berdex click here.

.


Filtered GGP and GP farm Vevar Asten

The brothers Maartin and Leon van der Velden together with their father Rien turned an existing farm they bought in 2013 into a beautiful GGP and GP nucleos farm. From this farm they supply SPF gilts to their own multipier farms (with 4.750 sows) on several locations in The Netherlands and Germany. 

They are proving that is is possible to stay SPF in the pig dense area in the south of The Netherlands. ClarCor air filters play an crucial part in keeping out PRRSv, Mycoplasma and influenza. Click on below pictures to see how filters have been applied and which other bio-security measures where taken.

DVM Gerrit Bronsvoort who has been involved as consultant in the steps taken bij Van der Velden explained recently during a presentation in Italy that there are two main strategies to become SPF:

- Depopulation / Repopulation

- Herd closure and rollover:

He explained how within an existing herd with good vaccination scheme it is possible to starvate the PRRS virus, not entering with new animals for 4 months after the second vaccination in 4 week time of all animals and sending away any piglet older than 21 days, regardless what the weight is of the piglets. 

After Depop/Repop or Herd Closure it is important to impost a good diagnostic and monitoring system using sentinels (SPF gilts) to check the status of the herd.

In the opinion of DVM Gerrit Bronsvoort the external bio-secutrity is the most important aspect to work on once PRRS free.

- Sperm, make sure the AI station you work with is PRRSv free

- Gilts, watch out introducing animals and adopt them before bringing them in the groep.

- Transport of living and dead animal, make sure non external truck of person has to come in to your farm to load of pick up these animals. Avoid animals once outside can return into the farm (using slide once they pass the treshold).

- Manure transport, if possible create a central slurry draining system and make an pump location dislocated well away from the buildings. Air from the slurry tank could potentially contain virus from the previous location where the tank loaded and you do not want this blown out of the tank underneath your air intake

- Air, in dense area’s air filters are a must have and are effective in keeping out humidity (aerosol) and dust particles that could potentially cary virus from one farm to the other. On the question what DVM Bronsvoort considers a dense area, he responded any farm with an other farm within 3 kilometer is at risk. He mentioned that you not only should think of other farms, but also about manure being spread in the neighborhood and trucks transporting pigs. Trucks trasporting SPF gilts need to be filtered

- Rodent control, obviously a severe protocol is needed to keep any rodent from entering the farm. 

Key to an successful approach to become and to stay SPF nevertheless is the MOTIVATION  of the owner and manager of location. The example function of them towards the people working on the farm is very big and therefor only if they act with the right mentality the coworkers will adopt it too.

Nevertheless DVM Bronsvoort is very clear: who worked with an SPF herd that for what ever reason gets infected does usually not have to think twice and will return to the SPF status as soon as possible adopting on of the above mentioned strategies. Motivations are simple: less vet cost, more stable production without surprices which is especially important when working with many employees and finally up to € 8,00 / piglet more money.

For further information please call on +31.6.20407187 or write us and we will be more than happy to help you becoming SPF with your farm too.   


Evening on PRRS eradication in Italy

On wednesday 3th of February Clarcor presented on an evening hosted by MSD Animal Health. The Evening was organized around the visit of DVM Gerrit Bronsvoort to Italy for a farm consult (see below).

IMG_6771


DVM Bronsvoort has been involved in many transitions of pig farms seaking high health status of their herd and in particularly the eradication of PRRSv. The main message of his presentation was that it is very wel possible to become free of PRRS and to stay free taking the right measures.

To get free there are two main strategies:

- Depopulation / Repopulation

- Herd closure and rollover:

He explained how within an existing herd with good vaccination scheme it is possible to starvate the PRRS virus, not entering with new animals for 4 months after the second vaccination in 4 week time of all animals and sending away any piglet older than 21 days, regardless what the weight is of the piglets. 

After Depop/Repop or Herd Closure it is important to impost a good diagnostic and monitoring system using sentinels (SPF gilts) to check the status of the herd.

In the opinion of DVM Gerrit Bronsvoort the external bio-secutrity is the most important aspect to work on once PRRS free.

- Sperm, make sure the AI station you work with is PRRSv free

- Gilts, watch out introducing animals and adopt them before bringing them in the groep.

- Transport of living and dead animal, make sure non external truck of person has to come in to your farm to load of pick up these animals. Avoid animals once outside can return into the farm (using slide once they pass the treshold).

- Manure transport, if possible create a central slurry draining system and make an pump location dislocated well away from the buildings. Air from the slurry tank could potentially contain virus from the previous location where the tank loaded and you do not want this blown out of the tank underneath your air intake

- Air, in dense area’s air filters are a must have and are effective in keeping out humidity (aerosol) and dust particles that could potentially cary virus from one farm to the other. On the question what DVM Bronsvoort considers a dense area, he responded any farm with an other farm within 3 kilometer is at risk. He mentioned that you not only should think of other farms, but also about manure being spread in the neighborhood and trucks transporting pigs. Trucks trasporting SPF gilts need to be filtered

- Rodent control, obviously a severe protocol is needed to keep any rodent from entering the farm. 

Key to an successful approach to become and to stay SPF nevertheless is the MOTIVATION  of the owner and manager of location. The example function of them towards the people working on the farm is very big and therefor only if they act with the right mentality the coworkers will adopt it too.

Nevertheless DVM Bronsvoort is very clear: who worked with an SPF herd that for what ever reason gets infected does usually not have to think twice and will return to the SPF status as soon as possible adopting on of the above mentioned strategies. Motivations are simple: less vet cost, more stable production without surprices which is especially important when working with many employees and finally up to € 8,00 / piglet more money.

After the presentation of DVM Gerrit Bronsvoort, Gilles van der Lans Clarcor agent for Europe and Russia showed the various projects filtered with the Clarcor Air filters to keep PRRSv from entering AI stations, GP and multiplier farms in Germany, Belgium and The Netherlands. 


We thank Telma V. Tucci from www.3tre3.it for the pictures of the evening.


Pictures of a filtered 1800 sow barn in Belgium

In the dense area of Northern Belgium close to the border with The Netherlands last week an open house took place of a brand new filtered 1800 sow farm. To keep viruses from entering the building and getting to the SPF sows, 354 Air Filters filter all incoming air and capture moist and dust particals that could carry viruses. 


A so called push-pull system has been choosen to put the house in positive pressure to avoid unfiltered air from getting in. 

Marc Megens about filtering air coming from manure hauling tank

Marc Megens is a pig farmer in the southern part of The Netherlands. His 300 sow herd + fatteners has a SPF status which Marc continuosly is working on to maintain. Going over all risks in and around the farm his doubts always have been with the truck coming to haul  manure. 

How clean is the 40 cubic meter of air leaving the tank as the manure of his own clean farm is entering the tank? What was the health status of the farm the tank was at yesterday? The out going air is blown out of the tank right beneath the air intake of this SPF farm. 

Marc went looking for a solution and build himself a simple and effective solution that brought him peace of mind. One filter placed in a filter box that filters all out coming air of the tank is all that was necessary. Running over more than one year Marc can confirm the investment was worth the effort. Read below the article (in Dutch) that was published in the magazine of VItelia Feed this April.

For a video you can also click on this link: http://alcet.com/blog-2/filterbox-weert-kiemen-uit/

[[RAW HTML]]


Marc:

Ik heb voor mijn bedrijf bekeken waar de zwakke schakels zitten en waar verbetering mogelijk is. Voor mijn bedrijf was het mesttransport een risicofactor. Op het moment dat er mest gezogen wordt, komt er ongeveer 40 m3 “vervuilde” lucht vrij. Omdat het zuigpunt vaak bij de luchtinlaat van de stal ligt, wordt deze “vervuilde” lucht zo de stal ingezogen. Dit bracht mij op een idee om de vrijkomende lucht te filteren. Ik ben op zoek gegaan naar bestaande filtersystemen, die stallucht hygiëniseren. Voor het zuiveren van lucht uit een mestwagen waren nog geen bestaande systemen. Ik heb een filterkast gemaakt met daarin een bestaand filterpakket en de voorzieningen om de mestwagen hierop aan te sluiten.
Op deze manier heb ik een risicofactor minder en voor de kosten hoef ik het niet te laten. Voor enkele honderden euro’s was alles klaar.” 


Second boar stud in Belgium with Clarcor Filters

Little over one month after we inaugurated the first boar stud in Belgium with ClarCor virus filters we participated in the second „Open Door Day” at Brosens KI in Meer-Belgium. Like the facility of KI Cobaert this new boar stud of Brosens KI is a sign the Belgium swine sector believes in the future and the importance of high biosecurity.  Applying ClarCor air filters they are sure to keep viruses out of their facilities.

We were proud to participate and thank Inno+ for choosing our filters in their air traetment solutions.Open door day at boar stud KI-Cobbaert Belgium

Saturday 14th of February KI-Cobbaert in Belgium inaugurated a new boar stud. Key to the high biosecurity level is the filtered air entrance in combination with the positive pressure maintained by a large fan pressurizing the central corridor and the rooms.


Visit to filtered boars stud Germany

With 300 boars in the hart of one of Germanys main pig producing areas "Besamungsstation Weser-Ems" has an important role in providing decease free sperm to numerous sow operations. As part of their bio-security program this cooperative added Clarcor filtering to one of their locations. The other locations will soon follow. 

8-14-replaced prefilter inpected by visitors

Visitors inpecting prefilter which has been replaced after 8 months


Below pictures of a recent visit with Dutch and Belgium farmers and representatives from the industry to this nicely managed operation. 


                                                                                                                  info@alcet.com